IBAN: SK85 1111 0000 0066 8072 4009

 

VIZITKA

#KONTAKT


Predajňa:

eMo bicykle

Námestie Majstra Pavla č.49

054 01 Levoča

Zodpovedný vedúci:

Emil Múdry

Jána Francisciho – 1676/14

054 01 Levoča

Identifikačné údaje:

IČO: 40861813

DIČ: 1074075277

IČ DPH: SK1074075277

BANKA: UniCredit Bank

IBAN: SK85 1111 0000 0066 8072 4009

ŽIV. REG.: 741-9679

Email:

emobicykle@emobicykle.sk

Telefón:

0905 913 338 | 053 451 0216

GPS súradnice:

N 49.026270281 | E 20.588440597

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

Odbor tech. kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Tel.: 051/ 7721 597

Fax.: 051/ 7721 596

E-mail: pr@soi.sk

Otváracie hodiny:

 Pondelok:

 Utorok:

 Streda:

 Štvrtok:

 Piatok:

 Sobota:

9:00 - 12:00

9:00 - 12:00

9:00 - 12:00

9:00 - 12:00

9:00 - 12:00

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

13:00 - 17:00

13:00 - 17:00

13:00 - 17:00

13:00 - 17:00

ZATVORENÉ

Tu nás nájdete:eMo bicykle

Námestie Majstra Pavla č.49

054 01 Levoča


  0905 913 338

  +421 53 451 0216

   emobicykle@emobicykle.sk 

 MP 2018